Home » Základy histologie by Luiz Carlos Junqueira
Základy histologie Luiz Carlos Junqueira

Základy histologie

Luiz Carlos Junqueira

Published
ISBN :
Hardcover
504 pages
Enter the sum

 About the Book 

Sedmé vydání Základů histologie představuje kompaktní výklad histologie pro mediky a studenty příbuzných oborů, kladoucí důraz na vzájemnou souvislost mezi strukturou a funkcí buněk a tkání. Význačným rysem tohoto vydání je barevné zvýrazněníMoreSedmé vydání Základů histologie představuje kompaktní výklad histologie pro mediky a studenty příbuzných oborů, kladoucí důraz na vzájemnou souvislost mezi strukturou a funkcí buněk a tkání. Význačným rysem tohoto vydání je barevné zvýraznění klíčových bodů výkladu i ilustrací. Každá z kapitol byla pečlivě zrevidována a obohacena o nové poznatky a interpretace.Novinky tohoto vydání:Modernizovaná výtvarná část, obsahující četné trojrozměrné nákresy.Klinické implikace uvedené v každé z kapitol zdůrazňují význam základních histologických poznatků pro diagnózu, prognózu a další klinické aspekty onemocnění.Silný důraz na buněčnou biologii, zahrnující nový pohled na stavbu a funkci buněčné hmoty.Text obsahuje základní poučky molekulární biologie, týkající se genomu buněčného jádra.Kompletně byla přepracována kapitola o imunitním systému.Zásadně byla upravena i kapitola o hematopoeze.